M6 smd транзистор – Marking of electronic components, SMD Codes A4, A4*, A4**, A4**B, A4-, A4-**, A4-***, A41, A44, A45A, A4775, A47A, A48A, A4=**, A4=***, A4W, A4p, A4s, A4t. Datasheets 1S2836, A4775E5R, AO3404, APS1006ET5-1.2, BAV70, BAV70S, BAV70T, BAV70U, BAV70W, BFU540, EMA4, FMA4A, HSMS-2804, HSMS-280F, LM8261M5, LMV710M5, LMV711M6, MIC803-31D3VC3, MIC803-31D3VM3, MMBD2836, MMBTA44, N6200M5G-1.2, RT8008GJ5, RT8008PJ5, RT8202BGQW, RT9011-KMPQV, RT9161-20PV, RT9198-30PY, RT9261A-50PB, RT9284B-20GJ6, RT9284B-20PJ6, RT9818A-38PU3, Si9183DT-25-T1, TPS3831G12DQNR, UMA4N.

smd-код m6

Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь
коднаименованиефункциякорпуспроизводительпримечания
M62SA812pnp: 50В/100мА h31=200…400sot23Galaxy Semi 
M6BSS66npn: 40В/200мА 250МГц h31=150sot23Diodes 
M6BZX384-B22стабилитрон 300мВт: 22В ±2%sod323NXP 
M6MMBA812M6pnp: 40В/100мА h31=200…400sot23Motorola 
M6Si2316BDSnМОП: 30В/4,5А/50мОмsot23Vishay 
M6##RP114K241BLDO: 2,4В/300мАdfn4Ricoh## — lot-код
M6AADM1816-20AKS/ARTсупервизор 2,55В, open-drain, active-lowsc70/sot23ADI 
M6AMMBF4416n-канальный ВЧ FET: 30Вsot23ON Semi 
M6BADM1816-22AKS/ARTсупервизор 2,18В, open-drain, active-lowsc70/sot23ADI 
M6CADM1816-23AKS/ARTсупервизор 2,31В, open-drain, active-lowsc70/sot23ADI 
M6CMMBFU310n-канальный ВЧ FET: 25Вsot23ON Semi 
M6EADM1816-10AKS/ARTсупервизор: 2,88В open-drain/active-lowsc70/sot23ADI 
M6HADM1816-20AKSZ/ARTZсупервизор: 2.55В open-drain/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6JADM803MAKSZсупервизор: 4,38В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6KADM1816-5AKS/ARTсупервизор: 3,06В open-drain/active-lowsc70/sot23ADI 
M6LADM803LAKSZсупервизор: 4,63В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6MADM803RAKSZсупервизор: 2,63В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6NADM803ZAKSZсупервизор: 2,32В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6PADM809JAKSZ/JARTZсупервизор: 4,00В push-pull/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6PBSR58n-канальный FET: 40В/50мАsot23NXP 
M6RADM809LAKSZсупервизор: 4,63В push-pull/active-lowsc70ADIRoHS
M6SADM810MAKSZ/MARTZсупервизор: 4,38В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6TADM810SAKSZ/SARTZсупервизор: 2,93В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6UADM810ZAKSZ/ZARTZсупервизор: 2,32В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6VADM810JAKSZ/JARTZсупервизор: 4,00В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6WADM810LAKSZ/LARTZсупервизор: 4,63В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6XADM1813-5AKSZ/ARTZсупервизор: 4,62В open-drain/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6YADM1813-10AKSZ/ARTZсупервизор: 4,35В open-drain/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6ZADM1811-5AKSZ/ARTZсупервизор: 4,62В push-pull/active-lowsc70/sot23ADIRoHS

ecworld.ru

Расшифровка обозначений на smd-компонентах
Тип прибора

маркировка

структ. код п/паналог (прибл.)Краткие параметры

Типов.

Рев.

ВА316А6 Si-DiBAW62, 1N4148Min, S, 85V, 0.1A, <6ns
BAS17А91 Si-StВА314Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA
ВА319А8 Si-DiBAV19Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms
BAS20А81 Si-DiBAV20Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms
BAS21А82 Si-DiBAV21Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms
BAS29L20 Si-DiBAX12Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms
BAS31L21 Si-Di2XBAX12Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms
BAS35L22 Si-Di2xBAX12Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms
ВАТ17A3 Pin-DiBA480VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz
ВАТ18А2 Pin-DiBA482VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz
BAV70А4 Si-Di2xBAW62 1N4148Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns
BAV99А7 Si-Di2xBAW62 1N4148Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns
BAW56А1 Si-Di2xBAW62 1N4148Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns
BBY3181 C-DiBB405, BB609UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF
BBY40S2 C-DiBB809UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF
ВС807-165A5ARSi-PBC327-16Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250
ВС807-255BRSi-PBC327-25Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400
ВС807-405CRSi-PBC327-40Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600
ВС808-165ERSi-PBC328-16Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250
ВС808-255F5FRSi-PBC328-25Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400
BC808-405G5GRSi-PBC328-40Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600
BC817-166A6ARSi-NBC337-16Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250
BC846B1BRSi-NBC546BMin, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz
BC847A1E1ERSi-NBC547A, BC107AMin, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220
BC847B1F1FRSi-NBC547B, BC107BMin, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC847C1G1GRSi-NBC547C, BC107CMin, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC848AU1JRSi-NBC548A, BC108AMin, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220
BC848B1K1KRSi-NBC548B, BC108BMin, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC848C1L1LRSi-NBC548C, BC108CMin, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC849B2BRSi-NBC549B, ВС108ВMin, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC849C2CRSi-NBC549C, BC109CMin, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC850B2F2PRSi-NBC550B, BCY59Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC850C2G2GRSi-NBC550C, BCY59Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC856AЗА3ARSi-PBC556AMin, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250
BC856B3BRSi-PBC556BMin, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
BC857AЗЕ3ERSi-PBC557A, BC177AMin, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250
BC857B3F3FRSi-PBC557B, BC177BMin, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
ВС857С3G3GRSi-PBC557CMin, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
ВС858А3J3JRSi-PBC558A, BC178AMin, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250
ВС858ВЗК3KRSi-PBC558B, BC178BMin, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475
ВС858С3L3LRSi-PBC558CMin, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800
ВС859А4ARSi-PBC559A, BC179A, BCY78Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150
ВС859В4BRSi-PBC559B, BCY79Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
ВС859С4CRSi-PBC559C, BCY79Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
ВС860А4ERSi-PBC560A, BCY7945V, 0.1A, 150MHz, B= 150
ВС860В4F4FRSi-PBC560B, BCY79Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
ВС860С4G4GRSi-PBC560C, BCY79Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
BCF29С7С77Si-PBC559A, BCY78, BC179Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz,
BCF30С8С9Si-PBC559B, BCY78Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz,
BCF3207077Si-NBC549B, BCY58, BC109Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz,
BCF33D8D81Si-NBC549C, BCY58Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz,
BCF70Н7Н71Si-PBC560B, BCY79Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz,
BCF81К9К91Si-NBC550CMin, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га
BCV71К7К71Si-NBC546ANF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220
BCV72К8К81Si-NBC546BNF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450
BCW29С1С4Si-PBC178A, BC558AMin, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120
BCW30С2С5Si-PBC178B, BC558BMin, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215
BCW31D1D4Si-NВС108А,ВС548АMin, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110
BCW3202D5Si-NВС108В, ВС548Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200
BCW33D306Si-NВС108С, ВС548СMin, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420
BCW60AАА Si-NВС548АMin, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220
BCW60BАВ Si-NВС548ВMin, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450
BCW60CАС Si-NВС548ВMin, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600
BCW60DAD Si-NВС548СMin, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800
BCW61AВА Si-PBC558AMin, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220
BCW61BВВ Si-PBC558BMin, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450
BCW61CВС Si-PBC558BMin, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620
BCW61DBD Si-PBC558CMin, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800
BCW69Н1Н4Si-PВС557АMin, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120
BCW70Н2Н5Si-PВС557ВMin, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215
BCW71К1К4Si-NВС547АMin, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110
BCW72К2К5Si-NВС 547ВMin, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200
BCW81КЗК31Si-NВС547СMin, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420
BCW89НЗН31Si-PВС556АMin, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120
BCX17Т1Т4Si-PВС327Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz
BCX18Т2Т5Si-PВС328Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz
BCX19U1U4Si-NBC337Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz
BCX20U2U5Si-NВС 33 8Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz
BCX70GAG Si-NBC107A, BC547AMin, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220
BCX70HAH Si-NВС 107В, BC547BMin, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450
BCX70JAJ Si-NВС107В, BC547BMin, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620
BCX70KAK Si-NВС107С, BC547CMin, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800
BCX71GBG Si-PВС177А, BC557AMin, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250
BCX71HBH Si-PВС 177В, BC557BMin, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475
BCX71JBJ Si-PВС 177В, BC557BMin, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650
BCX71KBK Si-PВС557СMin, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800
BF510S6 N-FETBF410AMin, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V
BF511S7 N-FETBF410BMin, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V
BF512S8 N-FETBF410CMin, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V
BF513S9 N-FETBF410DMin, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V
BF536G3 SI-PBF936Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz
BF550G2G5Si-PBF450Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz
BF569G6 Si-PBF970Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz
BF579G7 Si-PBF979Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ
BF660G8G81Si-PBF606AMin, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz
BF767G9 Si-PBF967Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz
BF820  S-NBF420Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz
BF8211W Si-PBF421Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz
BF822 Si-NBF422Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz
BF8231Y Si-PBF423Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz
BF824F8 Si-PBF324Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz
BF840F3 Si-NBF240Min, Uni, 15V, 0 1A, 0.3W,>90MHz
BF841F31 SI-NBF241Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz
BFR30М1 N-FETBFW-11, BF245Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V
BFR31М2 N-FETBFW12, BF245Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V
BFR53N1N4Si-NBFW30, BFW93Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz
BFR92Р1Р4Si-NBFR90Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz
BFR92AР2РЬSi-NBFR90Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz
BFR93R1R4Si-NBFR91Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz
BFR93AR2R5Si-NBFR91Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz
BFS17, (BFS17A)Е1 (Е2)Е4 (F5)Si-NBFY90, BFW92(A)Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz
BFS18F1F4Si-NBF185, BF495Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz
BFS19F2F5Si-NBF184, BF494Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz
BFS20G1G4Si-NBF199Min, HF, 30V, 30mA,450MHz
BFT25V1V4Si-NBFT24Min, UHF-A, 8v, 2.5mA, 2.3GHZ
BFT46МЗ NFTBFW13, BF245Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V
BFT92W1W4Si-P «BFQ51, BFQ52Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz
BFT93Х1Х4Si-PBFQ23, BFQ24Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz
BRY61А5 BYTBRY5670V
BRY62А51 TetrodeBRY56, BRY39Tetrode, Min, 70V, 0.175A
BSR12B5В8Si-P2N2894AMin, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns
BSR13U7U71Si-N2N2222, Ph3222Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns
BSR14U8U81Si-N2N2222A, Ph3222AMin, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns
BSR15T7T71Si-P2N2907, Ph3907Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns
BSR16T8T81Si-P2N2907A, Ph3907AMin, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns
BSR17U9U91Si-N2N3903Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/250ns, B-50-150
BSR17AU92U93Si-N2N3904Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300
BSR18T9T91Si-P2N3905Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz
BSR18AT92T93Si-P2N3906Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz
BSR19U35 Si-N2N5550Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz
BSR19AU36 Si-N2N5551Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz
BSR20T35 Si-P2N5400Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz
BSR20AT36 Si-P2N5401Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz
BSR56M4 N-FET2N4856Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V
BSR57M5 N-FET2N4857Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V
BSR58M6 N-FET2N4858Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V
BSS63T3T6Si-PBSS68Min, Uni, 110V, 0.1A, 85MHz
BSS64U3U6Si-NBSS38Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz
BSV52B2B3Si-NPh3369, BSX20Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns
BZX84-…см.пр им. Si-StBZX79Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W
PBMF4391M62 N-FETMin, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V
PBMF4392M63 N-FETMin, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V
PBMF4393M64 N-FETMin, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V

micpic.ru

Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов

Подробности


Опубликовано 22.05.2012 23:58

 Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов

НазваниеКорпусМаркировка
1SMA150ZSMA150A
1SMA180ZSMA180A
1SMA200ZSMA200A
1SMA4742SMA742A
1SMA4744SMA744A
1SMA4746SMA746A
1SMA4752SMA752A
1SMA4761SMA761A
1SMA4762SMA762A
1SMA4764SMA764A
1SMA5926SMA926A
1SMA5927SMA927A
1SMA5928SMA928A
1SMA5929SMA929A
1SMA5930SMA930A
1SMA5931SMA931A
1SMA5932SMA932A
1SMA5933SMA933A
1SMA5934SMA934A
1SMA5935SMA935A
1SMA5936SMA936A
1SMA5937SMA937A
1SMA5938SMA938A
1SMA5939SMA939A
1SMA5940SMA940A
1SMA5941SMA941A
1SMA5942SMA942A
1SMA5943SMA943A
1SMA5944SMA944A
1SMA5945SMA945A
1,5SMC15(C)ASMCDXJ
1,5SMC18(C)ASMCEEJ
1,5SMC200(C)ASMCGTJ
1,5SMC27(C)ASMCEPJ
1,5SMC30(C)ASMCERJ
1,5SMC33(C)ASMCETJ
1,5SMC36(C)ASMCEVJ
1,5SMC39(C)ASMCEXJ
1,5SMC6,8(C)ASMCDEJ
BAS16SOT23A6
BAS17SOT23A91
BAS19SOT23JP
BAS20SOT23JR
BAS21SOT23JS
BAS28SOT143JT
BAS29SOT23L20
BAS31SOT23L21
BAS35SOT23L22
BAS56SOT143L51
BAT17SOT23A3
BAT18SOT23A2
BAT54SOT23L4
BAT54ASOT23L42
BAT54CSOT23L43
BAT54SSOT23L44
BAT74SOT143L41
BAS216SOD110A6
BAS221SOD110JS
BAV23SOT143L30
BAV70SOT23A4
BAV74 JA
BAV99SOT23A74
BAW56SOT23A1
BB804SOD80SF
BBY31SOT23S1
BBY39SOT23S12
BBY40SOT23S2
BBY42 S13
BBY62SOT143S4
BC807SOT235D
BC807-16SOT235A
BC807-25SOT235B
BC807-40SOT235C
BC817-16SOT236A
BC817-25SOT236B
BC817-40SOT236C
BC818SOT236H
BC818-16SOT236E
BC818-40SOT236F
BC846SOT231D
BC846ASOT231A
BC846BSOT231B
BC847SOT231H
BC847ASOT231E
BC847BSOT231F
BC847CSOT231G
BC848SOT231M
BC848ASOT231J
BC848BSOT231K
BC848CSOT231L
BC849SOT232D
BC849BSOT232B
BC849CSOT232C
BC850SOT232H
BC850BSOT232F
BC850CSOT232G
BC856SOT233D
BC856ASOT233A
BC856BSOT233B
BC857SOT233H
BC857ASOT233E
BC857BSOT233F
BC857CSOT233G
BC858SOT233M
BC858ASOT233J
BC858BSOT233K
BC858CSOT233L
BC859SOT234D
BC859ASOT234A
BC859BSOT234B
BC859CSOT234C
BC860SOT234H
BC860ASOT234E
BC860BSOT234F
BC860CSOT234G
BC868SOT23CAC
BC868-10SOT23CBC
BC868-16SOT23CCC
BC868-25SOT23CDC
BC869SOT89CEC
BC869-10SOT89CGC
BCF29SOT23C7
BCF30SOT23C8
BCF32SOT23D7
BCF33SOT23D8
BCF70SOT23H7
BCF81SOT23K9
BCP53-10SOT223AH-10
BCP53-16SOT223AH-16
BCP56-10SOT223AH-10
BCP56-16SOT223AH-16
BCR108SOT23WH
BCR108WSOT323WH
BCR112SOT23WF
BCR133SOT23WC
BCR133WSOT323WC
BCR135SOT23WJ
BCR141SOT23WD
BCR141WSOT323WD
BCR142SOT23WZ
BCR148WSOT323WE
BCR158SOT23WI
BCR169SOT23WS
BCR169WSOT323WS
BCR185SOT23WN
BCR191SOT23WO
BCR198WSOT323WR
BCR512SOT23XF
BCR533SOT23XC
BCR562SOT23XU
BCV26SOT23FD
BCV27SOT23FF
BCV46SOT23FE
BCV47SOT23FG
BCV61SOT1431M
BCV61ASOT1431J
BCV61ASOT143D92
BCV61BSOT1431K
BCV61BSOT143D93
BCV61CSOT1431L
BCV61CSOT143D94
BCV62SOT143C91
BCV62ASOT143C92

НазваниеКорпусМаркировка
BCV62BSOT143C93
BCV62CSOT143C94
BCV63SOT143D95
BCV63BSOT143D96
BCV64SOT143C95
BCV64BSOT143C96
BCV65SOT14397
BCV65BSOT14398
BCV71SOT23K7
BCV72SOT23K8
BCW16D BD
BCW29SOT23C1
BCW30SOT23C2
BCW31SOT23D1
BCW32SOT23D2
BCW33SOT23D3
BCW60ASOT23AA
BCW60BSOT23AB
BCW60CSOT23AC
BCW60DSOT23AD
BCW61ASOT23BA
BCW61BSOT23BB
BCW61CSOT23BC
BCW65CSOT23EC
BCW66HSOT23EH
BCW67CSOT23DC
BCW68HSOT23DH
BCW69SOT23h2
BCW70SOT23h3
BCW71SOT23K1
BCW72SOT23K2
BCW81SOT23K3
BCW89SOT23h4
BCX17SOT23T1
BCX18SOT23T2
BCX19SOT23U1
BCX20SOT23U2
BCX41SOT23EK
BCX42SOT23DK
BCX51SOT89AA
BCX51-10SOT89AC
BCX51-16SOT89AD
BCX52SOT89AE
BCX52-10SOT89AB
BCX52-16SOT89AM
BCX53SOT89AH
BCX53-10SOT89AK
BCX53-16SOT89AL
BCX54SOT89BA
BCX54-10SOT89BC
BCX54-16SOT89BD
BCX55SOT89BE
BCX55-10SOT89BG
BCX55-16SOT89BM
BCX56SOT89BH
BCX56-10SOT89BK
BCX56-16SOT89BL
BCX68-10SOT89CB
BCX69-10SOT89CF
BCX69-16SOT89CG
BCX70HSOT23AH
BCX70JSOT23AJ
BCX70KSOT23AK
BCX71GSOT23BG
BCX71HSOT23BH
BCX71JSOT23BJ
BCX71KSOT23BK
BF510SOT23S6
BF511SOT23S7
BF512SOT23S8
BF513SOT23S9
BF550SOT23LA
BF569SOT23LH
BF570SOT23B26
BF579SOT23LJ
BF620SOT89DC
BF621SOT89DF
BF622SOT89DA
BF623SOT89DB
BF660SOT23LE
BF820SOT231V
BF821SOT231W
BF822SOT231X
BF823SOT231Y
BF824SOT23F8
BF840SOT23NC
BF841SOT23ND
BF989SOT143MA
BF990ASOT143M87
BF991SOT143M91
BF992SOT143M92
BF994SSOT143MG
BF996SSOT143MW
BF997SOT143MK
BFG410WSOT343P4
BFG425W

newcom.cv.ua

Маркировка SMD транзисторов


Обозначение

на корпусе

Тип

транзистора

Аналог

(условный)

15

MMBT3960

2N3960

1A

BC846A

BC546A

1B

BC846B

BC546B

1C

MMBTA20

MPSA20

1D

BC846

1E

BC847A

BC547A

1F

BC847B

BC547B

1G

BC847C

BC547C

1H

BC847

1J

BC848A

BC548A

 

1K

BC848B

BC548B

1L

BC848C

BC548C

1M

BC848

1P

FMMT2222A

2N2222A

1T

MMBT3960A

2N3960A

1X

MMBT930

1Y

MMBT3903

2N3903

2A

FMMT3906

2N3906

2B

BC849B

BC549B

2C

BC849C

BC549C / BC109C / MMBTA70

2E

FMMTA93

2F

BC850B

BC550B

2G

BC850C

BC550C

2J

MMBT3640

2N3640

2K

MMBT8598

2M

MMBT404

2N

MMBT404A

2T

MMBT4403

2N4403

2W

MMBT8599

2X

MMBT4401

2N4401

3A

BC856A

BC556A

3B

BC856B

BC556B

3D

BC856

3E

BC857A

BC557A

3F

BC857B

BC557B

3G

BC857C

BC557C

3J

BC858A

BC558A

3K

BC858B

BC558B

3L

BC858C

BC558C

3S

MMBT5551

449

FMMT449

489

FMMT489

491

FMMT491

493

FMMT493

4A

BC859A

BC559A

4B

BC859B

BC559B

4C

BC859C

BC559C

4E

BC860A

BC560A

4F

BC860B

BC560B

4G

BC860C

BC560C

4J

FMMT38A

549

FMMT549

589

FMMT589

591

FMMT591

593

FMMT593

5A

BC807-16

BC327-16

5B

BC807-25

BC327-25

5C

BC807-40

BC327-40

5E

BC808-16

BC328-16

5F

BC808-25

BC328-25

5G

BC808-40

BC328-40

6A

BC817-16

BC337-16

6B

BC817-25

BC337-25

6C

BC817-40

BC337-40

6E

BC818-16

BC338-16

6F

BC818-25

BC338-25

6G

BC818-40

BC338-40

9

BC849BLT1

AA

BCW60A

BC636 / BCW60A

AB

BCW60B

AC

BCW60C

BC548B

AD

BCW60D

AE

BCX52

AG

BCX70G

AH

BCX70H

AJ

BCX70J

AK

BCX70K

AL

MMBTA55

AM

BSS64

2N3638

AS1

BST50

BSR50

B2

BSV52

2N2369A

BA

BCW61A

BC635

BB

BCW61B

BC

BCW61C

BD

BCW61D

BE

BCX55

BG

BCX71G

BH

BCX71H

BC639

BJ

BCX71J

BK

BCX71K

BN

MMBT3638A

2N3638A

BR2

BSR31

2N4031

C1

BCW29

C2

BCW30

BC178B / BC558B

C5

MMBA811C5

C6

MMBA811C6

C7

BCF29

C8

BCF30

CE

BSS79B

CEC

BC869

BC369

CF

BSS79C

CH

BSS82B / BSS80B

CJ

BSS80C

CM

BSS82C

D1

BCW31

BC108A / BC548A

D2

BCW32

BC108A / BC548A

D3

BCW33

BC108C / BC548C

D6

MMBC1622D6

D7

BCF32

D8

BCF33

BC549C / BCY58 / MMBC1622D8

DA

BCW67A

DB

BCW67B

DC

BCW67C

DE

BFN18

DF

BCW68F

DG

BCW68G

DH

BCW68H

E1

BFS17

BFY90 / BFW92

EA

BCW65A

EB

BCW65B

EC

BCW65C

ED

BCW65C

EF

BCW66F

EG

BCW66G

EH

BCW66H

F1

MMBC1009F1

F3

MMBC1009F3

FA

BFQ17

BFW16A

FD

BCV26

MPSA64

FE

BCV46

MPSA77

FF

BCV27

MPSA14

FG

BCV47

MPSA27

GF

BFR92P

h2

BCW69

h3

BCW70

BC557B

h4

BCW89

H7

BCF70

K1

BCW71

BC547A

K2

BCW72

BC547B

K3

BCW81

K4

BCW71R

K7

BCV71

K8

BCV72

K9

BCF81

L1

BSS65

L2

BSS70

L3

MMBC1323L3

L4

MMBC1623L4

L5

MMBC1623L5

L6

MMBC1623L6

L7

MMBC1623L7

M3

MMBA812M3

M4

MMBA812M4

M5

MMBA812M5

M6

BSR58 / MMBA812M6

2N4858

M7

MMBA812M7

O2

BST82

P1

BFR92

BFR90

P2

BFR92A

BFR90

P5

FMMT2369A

2N2369A

Q3

MMBC1321Q3

Q4

MMBC1321Q4

Q5

MMBC1321Q5

R1

BFR93

BFR91

R2

BFR93A

BFR91

S1A

SMBT3904

S1D

SMBTA42

S2

MMBA813S2

S2A

SMBT3906

S2D

SMBTA92

S2F

SMBT2907A

S3

MMBA813S3

S4

MMBA813S4

T1

BCX17

BC327

T2

BCX18

T7

BSR15

2N2907A

T8

BSR16

2N2907A

U1

BCX19

BC337

U2

BCX20

U7

BSR13

2N2222A

U8

BSR14

2N2222A

U9

BSR17

U92

BSR17A

2N3904

Z2V

FMMTA64

ZD

MMBT4125

2N4125


radioschema.ru