M6 smd транзистор – Marking of electronic components, SMD Codes A4, A4*, A4**, A4**B, A4-, A4-**, A4-***, A41, A44, A45A, A4775, A47A, A48A, A4=**, A4=***, A4W, A4p, A4s, A4t. Datasheets 1S2836, A4775E5R, AO3404, APS1006ET5-1.2, BAV70, BAV70S, BAV70T, BAV70U, BAV70W, BFU540, EMA4, FMA4A, HSMS-2804, HSMS-280F, LM8261M5, LMV710M5, LMV711M6, MIC803-31D3VC3, MIC803-31D3VM3, MMBD2836, MMBTA44, N6200M5G-1.2, RT8008GJ5, RT8008PJ5, RT8202BGQW, RT9011-KMPQV, RT9161-20PV, RT9198-30PY, RT9261A-50PB, RT9284B-20GJ6, RT9284B-20PJ6, RT9818A-38PU3, Si9183DT-25-T1, TPS3831G12DQNR, UMA4N.

smd-код m6

Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь
коднаименованиефункциякорпуспроизводительпримечания
M62SA812pnp: 50В/100мА h31=200…400sot23Galaxy Semi 
M6BSS66npn: 40В/200мА 250МГц h31=150sot23Diodes 
M6BZX384-B22стабилитрон 300мВт: 22В ±2%sod323NXP 
M6MMBA812M6pnp: 40В/100мА h31=200…400sot23Motorola 
M6Si2316BDSnМОП: 30В/4,5А/50мОмsot23Vishay 
M6##RP114K241BLDO: 2,4В/300мАdfn4Ricoh## — lot-код
M6AADM1816-20AKS/ARTсупервизор 2,55В, open-drain, active-lowsc70/sot23ADI
 
M6AMMBF4416n-канальный ВЧ FET: 30Вsot23ON Semi 
M6BADM1816-22AKS/ARTсупервизор 2,18В, open-drain, active-lowsc70/sot23ADI 
M6CADM1816-23AKS/ARTсупервизор 2,31В, open-drain, active-lowsc70/sot23ADI 
M6CMMBFU310n-канальный ВЧ FET: 25Вsot23ON Semi 
M6EADM1816-10AKS/ARTсупервизор: 2,88В open-drain/active-lowsc70/sot23ADI 
M6HADM1816-20AKSZ/ARTZсупервизор: 2.55В open-drain/active-lowsc70/sot23
ADI
RoHS
M6JADM803MAKSZсупервизор: 4,38В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6KADM1816-5AKS/ARTсупервизор: 3,06В open-drain/active-lowsc70/sot23ADI 
M6LADM803LAKSZсупервизор: 4,63В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6MADM803RAKSZсупервизор: 2,63В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6NADM803ZAKSZсупервизор: 2,32В open-drain/active-lowsc70ADIRoHS
M6PADM809JAKSZ/JARTZсупервизор: 4,00В push-pull/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6PBSR58n-канальный FET: 40В/50мАsot23NXP 
M6RADM809LAKSZсупервизор: 4,63В push-pull/active-lowsc70ADIRoHS
M6SADM810MAKSZ/MARTZсупервизор: 4,38В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6TADM810SAKSZ/SARTZсупервизор: 2,93В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6UADM810ZAKSZ/ZARTZсупервизор: 2,32В push-pull/active-high
sc70/sot23
ADIRoHS
M6VADM810JAKSZ/JARTZсупервизор: 4,00В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6WADM810LAKSZ/LARTZсупервизор: 4,63В push-pull/active-highsc70/sot23ADIRoHS
M6XADM1813-5AKSZ/ARTZсупервизор: 4,62В open-drain/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6YADM1813-10AKSZ/ARTZсупервизор: 4,35В open-drain/active-lowsc70/sot23ADIRoHS
M6ZADM1811-5AKSZ/ARTZсупервизор: 4,62В push-pull/active-lowsc70/sot23ADIRoHS

ecworld.ru

Расшифровка обозначений на smd-компонентах

Тип прибора

маркировка

структ. код п/паналог (прибл.)Краткие параметры

Типов.

Рев.

ВА316 А6   Si-Di BAW62, 1N4148 Min, S, 85V, 0.1A, <6ns
BAS17 А91   Si-St ВА314 Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA
ВА319 А8   Si-Di BAV19 Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms
BAS20 А81   Si-Di BAV20 Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms
BAS21 А82   Si-Di BAV21 Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms
BAS29 L20   Si-Di BAX12 Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms
BAS31 L21   Si-Di 2XBAX12 Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms
BAS35 L22   Si-Di 2xBAX12 Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms
ВАТ17 A3   Pin-Di BA480 VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz
ВАТ18 А2   Pin-Di BA482 VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz
BAV70 А4   Si-Di 2xBAW62 1N4148 Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns
BAV99 А7   Si-Di 2xBAW62 1N4148 Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns
BAW56
А1   Si-Di 2xBAW62 1N4148 Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns
BBY31 81   C-Di BB405, BB609 UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF
BBY40 S2   C-Di BB809 UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF
ВС807-16 5A 5AR Si-P BC327-16 Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250
ВС807-25 5BR Si-P BC327-25 Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400
ВС807-40 5CR Si-P BC327-40 Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600
ВС808-16 5ER Si-P BC328-16 Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250
ВС808-25 5F 5FR Si-P BC328-25 Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400
BC808-40 5G 5GR Si-P BC328-40 Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600
BC817-16 6A 6AR Si-N BC337-16 Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250
BC846B 1BR Si-N BC546B Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz
BC847A 1E 1ER Si-N BC547A, BC107A Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220
BC847B 1F 1FR Si-N BC547B, BC107B Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC847C 1G 1GR Si-N BC547C, BC107C Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC848A U 1JR Si-N BC548A, BC108A Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220
BC848B 1K 1KR Si-N BC548B, BC108B Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC848C 1L 1LR Si-N BC548C, BC108C Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC849B 2BR Si-N BC549B, ВС108В Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC849C 2CR Si-N BC549C, BC109C Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC850B 2F 2PR Si-N BC550B, BCY59 Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450
BC850C 2G 2GR Si-N BC550C, BCY59 Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800
BC856A ЗА 3AR Si-P BC556A Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250
BC856B 3BR Si-P BC556B Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
BC857A ЗЕ 3ER Si-P BC557A, BC177A Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250
BC857B 3F 3FR Si-P BC557B, BC177B Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
ВС857С 3G 3GR Si-P BC557C Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
ВС858А 3J 3JR Si-P BC558A, BC178A Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250
ВС858В ЗК 3KR Si-P BC558B, BC178B Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475
ВС858С 3L 3LR Si-P BC558C Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800
ВС859А 4AR Si-P BC559A, BC179A, BCY78 Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150
ВС859В 4BR Si-P BC559B, BCY79 Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
ВС859С 4CR Si-P BC559C, BCY79 Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
ВС860А 4ER Si-P BC560A, BCY79 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150
ВС860В 4F 4FR Si-P BC560B, BCY79 Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475
ВС860С 4G 4GR Si-P BC560C, BCY79 Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800
BCF29 С7 С77 Si-P BC559A, BCY78, BC179 Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz,
BCF30 С8 С9 Si-P BC559B, BCY78 Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz,
BCF32 07 077 Si-N BC549B, BCY58, BC109 Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz,
BCF33 D8 D81 Si-N BC549C, BCY58 Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz,
BCF70 Н7 Н71 Si-P BC560B, BCY79 Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz,
BCF81 К9 К91 Si-N BC550C Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га
BCV71 К7 К71 Si-N BC546A NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220
BCV72 К8 К81 Si-N BC546B NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450
BCW29 С1 С4 Si-P BC178A, BC558A Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120
BCW30 С2 С5 Si-P BC178B, BC558B Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215
BCW31 D1 D4 Si-N ВС108А,ВС548А Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110
BCW32 02 D5 Si-N ВС108В, ВС548 Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200
BCW33 D3 06 Si-N ВС108С, ВС548С Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420
BCW60A АА   Si-N ВС548А Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220
BCW60B АВ   Si-N ВС548В Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450
BCW60C АС   Si-N ВС548В Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600
BCW60D AD   Si-N ВС548С Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800
BCW61A ВА   Si-P BC558A Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220
BCW61B ВВ   Si-P BC558B Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450
BCW61C ВС   Si-P BC558B Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620
BCW61D BD   Si-P BC558C Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800
BCW69 Н1 Н4 Si-P ВС557А Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120
BCW70 Н2 Н5 Si-P ВС557В Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215
BCW71 К1 К4 Si-N ВС547А Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110
BCW72 К2 К5 Si-N ВС 547В Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200
BCW81 КЗ К31 Si-N ВС547С Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420
BCW89 НЗ Н31 Si-P ВС556А Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120
BCX17 Т1 Т4 Si-P ВС327 Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz
BCX18 Т2 Т5 Si-P ВС328 Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz
BCX19 U1 U4 Si-N BC337 Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz
BCX20 U2 U5 Si-N ВС 33 8 Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz
BCX70G AG   Si-N BC107A, BC547A Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220
BCX70H AH   Si-N ВС 107В, BC547B Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450
BCX70J AJ   Si-N ВС107В, BC547B Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620
BCX70K AK   Si-N ВС107С, BC547C Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800
BCX71G BG   Si-P ВС177А, BC557A Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250
BCX71H BH   Si-P ВС 177В, BC557B Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475
BCX71J BJ   Si-P ВС 177В, BC557B Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650
BCX71K BK   Si-P ВС557С Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800
BF510 S6   N-FET BF410A Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V
BF511 S7   N-FET BF410B Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V
BF512 S8   N-FET BF410C Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V
BF513 S9   N-FET BF410D Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V
BF536 G3   SI-P BF936 Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz
BF550 G2 G5 Si-P BF450 Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz
BF569 G6   Si-P BF970 Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz
BF579 G7   Si-P BF979 Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ
BF660 G8 G81 Si-P BF606A Min, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz
BF767 G9   Si-P BF967 Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz
BF820     S-N BF420 Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz
BF821 1W   Si-P BF421 Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz
BF822   Si-N BF422 Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz
BF823 1Y   Si-P BF423 Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz
BF824 F8   Si-P BF324 Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz
BF840 F3   Si-N BF240 Min, Uni, 15V, 0 1A, 0.3W,>90MHz
BF841 F31   SI-N BF241 Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz
BFR30 М1   N-FET BFW-11, BF245 Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V
BFR31 М2   N-FET BFW12, BF245 Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V
BFR53 N1 N4 Si-N BFW30, BFW93 Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz
BFR92 Р1 Р4 Si-N BFR90 Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz
BFR92A Р2 РЬ Si-N BFR90 Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz
BFR93 R1 R4 Si-N BFR91 Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz
BFR93A R2 R5 Si-N BFR91 Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz
BFS17, (BFS17A) Е1 (Е2) Е4 (F5) Si-N BFY90, BFW92(A) Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz
BFS18 F1 F4 Si-N BF185, BF495 Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz
BFS19 F2 F5 Si-N BF184, BF494 Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz
BFS20 G1 G4 Si-N BF199 Min, HF, 30V, 30mA,450MHz
BFT25 V1 V4 Si-N BFT24 Min, UHF-A, 8v, 2.5mA, 2.3GHZ
BFT46 МЗ   NFT BFW13, BF245 Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V
BFT92 W1 W4 Si-P « BFQ51, BFQ52 Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz
BFT93 Х1 Х4 Si-P BFQ23, BFQ24 Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz
BRY61 А5   BYT BRY56 70V
BRY62 А51   Tetrode BRY56, BRY39 Tetrode, Min, 70V, 0.175A
BSR12 B5 В8 Si-P 2N2894A Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns
BSR13 U7 U71 Si-N 2N2222, Ph3222 Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns
BSR14 U8 U81 Si-N 2N2222A, Ph3222A Min, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns
BSR15 T7 T71 Si-P 2N2907, Ph3907 Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns
BSR16 T8 T81 Si-P 2N2907A, Ph3907A Min, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns
BSR17 U9 U91 Si-N 2N3903 Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/250ns, B-50-150
BSR17A U92 U93 Si-N 2N3904 Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300
BSR18 T9 T91 Si-P 2N3905 Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz
BSR18A T92 T93 Si-P 2N3906 Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz
BSR19 U35   Si-N 2N5550 Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz
BSR19A U36   Si-N 2N5551 Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz
BSR20 T35   Si-P 2N5400 Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz
BSR20A T36   Si-P 2N5401 Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz
BSR56 M4   N-FET 2N4856 Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V
BSR57 M5   N-FET 2N4857 Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V
BSR58 M6   N-FET 2N4858 Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V
BSS63 T3 T6 Si-P BSS68 Min, Uni, 110V, 0.1A, 85MHz
BSS64 U3 U6 Si-N BSS38 Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz
BSV52 B2 B3 Si-N Ph3369, BSX20 Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns
BZX84-… см.пр им.   Si-St BZX79 Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W
PBMF4391 M62   N-FET Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V
PBMF4392 M63   N-FET Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V
PBMF4393 M64   N-FET Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V

micpic.ru

Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов

Подробности
Опубликовано 22.05.2012 23:58

 Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов

Название Корпус Маркировка
1SMA150Z SMA 150A
1SMA180Z SMA 180A
1SMA200Z SMA 200A
1SMA4742 SMA 742A
1SMA4744 SMA 744A
1SMA4746 SMA 746A
1SMA4752 SMA 752A
1SMA4761 SMA 761A
1SMA4762 SMA 762A
1SMA4764 SMA 764A
1SMA5926 SMA 926A
1SMA5927 SMA 927A
1SMA5928 SMA 928A
1SMA5929 SMA 929A
1SMA5930 SMA 930A
1SMA5931 SMA 931A
1SMA5932 SMA 932A
1SMA5933 SMA 933A
1SMA5934 SMA 934A
1SMA5935 SMA 935A
1SMA5936 SMA 936A
1SMA5937 SMA 937A
1SMA5938 SMA 938A
1SMA5939 SMA 939A
1SMA5940 SMA 940A
1SMA5941 SMA 941A
1SMA5942 SMA 942A
1SMA5943 SMA 943A
1SMA5944 SMA 944A
1SMA5945 SMA 945A
1,5SMC15(C)A SMC DXJ
1,5SMC18(C)A SMC EEJ
1,5SMC200(C)A SMC GTJ
1,5SMC27(C)A SMC EPJ
1,5SMC30(C)A SMC ERJ
1,5SMC33(C)A SMC ETJ
1,5SMC36(C)A SMC EVJ
1,5SMC39(C)A SMC EXJ
1,5SMC6,8(C)A SMC DEJ
BAS16 SOT23 A6
BAS17 SOT23 A91
BAS19 SOT23 JP
BAS20 SOT23 JR
BAS21 SOT23 JS
BAS28 SOT143 JT
BAS29 SOT23 L20
BAS31 SOT23 L21
BAS35 SOT23 L22
BAS56 SOT143 L51
BAT17 SOT23 A3
BAT18 SOT23 A2
BAT54 SOT23 L4
BAT54A SOT23 L42
BAT54C SOT23 L43
BAT54S SOT23 L44
BAT74 SOT143 L41
BAS216 SOD110 A6
BAS221 SOD110 JS
BAV23 SOT143 L30
BAV70 SOT23 A4
BAV74   JA
BAV99 SOT23 A74
BAW56 SOT23 A1
BB804 SOD80 SF
BBY31 SOT23 S1
BBY39 SOT23 S12
BBY40 SOT23 S2
BBY42   S13
BBY62 SOT143 S4
BC807 SOT23 5D
BC807-16 SOT23 5A
BC807-25 SOT23 5B
BC807-40 SOT23 5C
BC817-16 SOT23 6A
BC817-25 SOT23 6B
BC817-40 SOT23 6C
BC818 SOT23 6H
BC818-16 SOT23 6E
BC818-40 SOT23 6F
BC846 SOT23 1D
BC846A SOT23 1A
BC846B SOT23 1B
BC847 SOT23 1H
BC847A SOT23 1E
BC847B SOT23 1F
BC847C SOT23 1G
BC848 SOT23 1M
BC848A SOT23 1J
BC848B SOT23 1K
BC848C SOT23 1L
BC849 SOT23 2D
BC849B SOT23 2B
BC849C SOT23 2C
BC850 SOT23 2H
BC850B SOT23 2F
BC850C SOT23 2G
BC856 SOT23 3D
BC856A SOT23 3A
BC856B SOT23 3B
BC857 SOT23 3H
BC857A SOT23 3E
BC857B SOT23 3F
BC857C SOT23 3G
BC858 SOT23 3M
BC858A SOT23 3J
BC858B SOT23 3K
BC858C SOT23 3L
BC859 SOT23 4D
BC859A SOT23 4A
BC859B SOT23 4B
BC859C SOT23 4C
BC860 SOT23 4H
BC860A SOT23 4E
BC860B SOT23 4F
BC860C SOT23 4G
BC868 SOT23 CAC
BC868-10 SOT23 CBC
BC868-16 SOT23 CCC
BC868-25 SOT23 CDC
BC869 SOT89 CEC
BC869-10 SOT89 CGC
BCF29 SOT23 C7
BCF30 SOT23 C8
BCF32 SOT23 D7
BCF33 SOT23 D8
BCF70 SOT23 H7
BCF81 SOT23 K9
BCP53-10 SOT223 AH-10
BCP53-16 SOT223 AH-16
BCP56-10 SOT223 AH-10
BCP56-16 SOT223 AH-16
BCR108 SOT23 WH
BCR108W SOT323 WH
BCR112 SOT23 WF
BCR133 SOT23 WC
BCR133W SOT323 WC
BCR135 SOT23 WJ
BCR141 SOT23 WD
BCR141W SOT323 WD
BCR142 SOT23 WZ
BCR148W SOT323 WE
BCR158 SOT23 WI
BCR169 SOT23 WS
BCR169W SOT323 WS
BCR185 SOT23 WN
BCR191 SOT23 WO
BCR198W SOT323 WR
BCR512 SOT23 XF
BCR533 SOT23 XC
BCR562 SOT23 XU
BCV26 SOT23 FD
BCV27 SOT23 FF
BCV46 SOT23 FE
BCV47 SOT23 FG
BCV61 SOT143 1M
BCV61A SOT143 1J
BCV61A SOT143 D92
BCV61B SOT143 1K
BCV61B SOT143 D93
BCV61C SOT143 1L
BCV61C SOT143 D94
BCV62 SOT143 C91
BCV62A SOT143 C92
Название Корпус Маркировка
BCV62B SOT143 C93
BCV62C SOT143 C94
BCV63 SOT143 D95
BCV63B SOT143 D96
BCV64 SOT143 C95
BCV64B SOT143 C96
BCV65 SOT143 97
BCV65B SOT143 98
BCV71 SOT23 K7
BCV72 SOT23 K8
BCW16D   BD
BCW29 SOT23 C1
BCW30 SOT23 C2
BCW31 SOT23 D1
BCW32 SOT23 D2
BCW33 SOT23 D3
BCW60A SOT23 AA
BCW60B SOT23 AB
BCW60C SOT23 AC
BCW60D SOT23 AD
BCW61A SOT23 BA
BCW61B SOT23 BB
BCW61C SOT23 BC
BCW65C SOT23 EC
BCW66H SOT23 EH
BCW67C SOT23 DC
BCW68H SOT23 DH
BCW69 SOT23 h2
BCW70 SOT23 h3
BCW71 SOT23 K1
BCW72 SOT23 K2
BCW81 SOT23 K3
BCW89 SOT23 h4
BCX17 SOT23 T1
BCX18 SOT23 T2
BCX19 SOT23 U1
BCX20 SOT23 U2
BCX41 SOT23 EK
BCX42 SOT23 DK
BCX51 SOT89 AA
BCX51-10 SOT89 AC
BCX51-16 SOT89 AD
BCX52 SOT89 AE
BCX52-10 SOT89 AB
BCX52-16 SOT89 AM
BCX53 SOT89 AH
BCX53-10 SOT89 AK
BCX53-16 SOT89 AL
BCX54 SOT89 BA
BCX54-10 SOT89 BC
BCX54-16 SOT89 BD
BCX55 SOT89 BE
BCX55-10 SOT89 BG
BCX55-16 SOT89 BM
BCX56 SOT89 BH
BCX56-10 SOT89 BK
BCX56-16 SOT89 BL
BCX68-10 SOT89 CB
BCX69-10 SOT89 CF
BCX69-16 SOT89 CG
BCX70H SOT23 AH
BCX70J SOT23 AJ
BCX70K SOT23 AK
BCX71G SOT23 BG
BCX71H SOT23 BH
BCX71J SOT23 BJ
BCX71K SOT23 BK
BF510 SOT23 S6
BF511 SOT23 S7
BF512 SOT23 S8
BF513 SOT23 S9
BF550 SOT23 LA
BF569 SOT23 LH
BF570 SOT23 B26
BF579 SOT23 LJ
BF620 SOT89 DC
BF621 SOT89 DF
BF622 SOT89 DA
BF623 SOT89 DB
BF660 SOT23 LE
BF820 SOT23 1V
BF821 SOT23 1W
BF822 SOT23 1X
BF823 SOT23 1Y
BF824 SOT23 F8
BF840 SOT23 NC
BF841 SOT23 ND
BF989 SOT143 MA
BF990A SOT143 M87
BF991 SOT143 M91
BF992 SOT143 M92
BF994S SOT143 MG
BF996S SOT143 MW
BF997 SOT143 MK
BFG410W SOT343 P4
BFG425W

newcom.cv.ua

Маркировка SMD транзисторов

Обозначение

на корпусе

Тип

транзистора

Аналог

(условный)

15

MMBT3960

2N3960

1A

BC846A

BC546A

1B

BC846B

BC546B

1C

MMBTA20

MPSA20

1D

BC846

1E

BC847A

BC547A

1F

BC847B

BC547B

1G

BC847C

BC547C

1H

BC847

1J

BC848A

BC548A

 

1K

BC848B

BC548B

1L

BC848C

BC548C

1M

BC848

1P

FMMT2222A

2N2222A

1T

MMBT3960A

2N3960A

1X

MMBT930

1Y

MMBT3903

2N3903

2A

FMMT3906

2N3906

2B

BC849B

BC549B

2C

BC849C

BC549C / BC109C / MMBTA70

2E

FMMTA93

2F

BC850B

BC550B

2G

BC850C

BC550C

2J

MMBT3640

2N3640

2K

MMBT8598

2M

MMBT404

2N

MMBT404A

2T

MMBT4403

2N4403

2W

MMBT8599

2X

MMBT4401

2N4401

3A

BC856A

BC556A

3B

BC856B

BC556B

3D

BC856

3E

BC857A

BC557A

3F

BC857B

BC557B

3G

BC857C

BC557C

3J

BC858A

BC558A

3K

BC858B

BC558B

3L

BC858C

BC558C

3S

MMBT5551

449

FMMT449

489

FMMT489

491

FMMT491

493

FMMT493

4A

BC859A

BC559A

4B

BC859B

BC559B

4C

BC859C

BC559C

4E

BC860A

BC560A

4F

BC860B

BC560B

4G

BC860C

BC560C

4J

FMMT38A

549

FMMT549

589

FMMT589

591

FMMT591

593

FMMT593

5A

BC807-16

BC327-16

5B

BC807-25

BC327-25

5C

BC807-40

BC327-40

5E

BC808-16

BC328-16

5F

BC808-25

BC328-25

5G

BC808-40

BC328-40

6A

BC817-16

BC337-16

6B

BC817-25

BC337-25

6C

BC817-40

BC337-40

6E

BC818-16

BC338-16

6F

BC818-25

BC338-25

6G

BC818-40

BC338-40

9

BC849BLT1

AA

BCW60A

BC636 / BCW60A

AB

BCW60B

AC

BCW60C

BC548B

AD

BCW60D

AE

BCX52

AG

BCX70G

AH

BCX70H

AJ

BCX70J

AK

BCX70K

AL

MMBTA55

AM

BSS64

2N3638

AS1

BST50

BSR50

B2

BSV52

2N2369A

BA

BCW61A

BC635

BB

BCW61B

BC

BCW61C

BD

BCW61D

BE

BCX55

BG

BCX71G

BH

BCX71H

BC639

BJ

BCX71J

BK

BCX71K

BN

MMBT3638A

2N3638A

BR2

BSR31

2N4031

C1

BCW29

C2

BCW30

BC178B / BC558B

C5

MMBA811C5

C6

MMBA811C6

C7

BCF29

C8

BCF30

CE

BSS79B

CEC

BC869

BC369

CF

BSS79C

CH

BSS82B / BSS80B

CJ

BSS80C

CM

BSS82C

D1

BCW31

BC108A / BC548A

D2

BCW32

BC108A / BC548A

D3

BCW33

BC108C / BC548C

D6

MMBC1622D6

D7

BCF32

D8

BCF33

BC549C / BCY58 / MMBC1622D8

DA

BCW67A

DB

BCW67B

DC

BCW67C

DE

BFN18

DF

BCW68F

DG

BCW68G

DH

BCW68H

E1

BFS17

BFY90 / BFW92

EA

BCW65A

EB

BCW65B

EC

BCW65C

ED

BCW65C

EF

BCW66F

EG

BCW66G

EH

BCW66H

F1

MMBC1009F1

F3

MMBC1009F3

FA

BFQ17

BFW16A

FD

BCV26

MPSA64

FE

BCV46

MPSA77

FF

BCV27

MPSA14

FG

BCV47

MPSA27

GF

BFR92P

h2

BCW69

h3

BCW70

BC557B

h4

BCW89

H7

BCF70

K1

BCW71

BC547A

K2

BCW72

BC547B

K3

BCW81

K4

BCW71R

K7

BCV71

K8

BCV72

K9

BCF81

L1

BSS65

L2

BSS70

L3

MMBC1323L3

L4

MMBC1623L4

L5

MMBC1623L5

L6

MMBC1623L6

L7

MMBC1623L7

M3

MMBA812M3

M4

MMBA812M4

M5

MMBA812M5

M6

BSR58 / MMBA812M6

2N4858

M7

MMBA812M7

O2

BST82

P1

BFR92

BFR90

P2

BFR92A

BFR90

P5

FMMT2369A

2N2369A

Q3

MMBC1321Q3

Q4

MMBC1321Q4

Q5

MMBC1321Q5

R1

BFR93

BFR91

R2

BFR93A

BFR91

S1A

SMBT3904

S1D

SMBTA42

S2

MMBA813S2

S2A

SMBT3906

S2D

SMBTA92

S2F

SMBT2907A

S3

MMBA813S3

S4

MMBA813S4

T1

BCX17

BC327

T2

BCX18

T7

BSR15

2N2907A

T8

BSR16

2N2907A

U1

BCX19

BC337

U2

BCX20

U7

BSR13

2N2222A

U8

BSR14

2N2222A

U9

BSR17

U92

BSR17A

2N3904

Z2V

FMMTA64

ZD

MMBT4125

2N4125

radioschema.ru